tratwa.org sale Wroc?aw, wolontariat Wroc?aw, kursy, szkolenia, 1% podatku, organizacja po?ytku publicznego - ...

tratwa.org
Title: sale Wroc?aw, wolontariat Wroc?aw, kursy, szkolenia, 1% podatku, organizacja po?ytku publicznego - ...
Keywords: tratwa, sale wroc?aw, wolontariat Wroc?aw, 3 sektor, organizacja pozarz?dowa, kursy, szkolenia, zajezdnia, praca, sala prób, dofinansowanie, 1% podatku, organizacja po?ytku publicznego
Description: Sale wroc?aw, wolontariat Wroc?aw, 1% podatku, 1% Wroc?aw, kursy, szkolenia, zajezdnia, ngo, organizacja pozarz?dowa, TRATWA.
tratwa.org is ranked 13018700 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $9,152. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tratwa.org has 43% seo score.

tratwa.org Information

Website / Domain: tratwa.org
Website IP Address: 46.41.144.28
Domain DNS Server: ns2.az.pl,ns3.az.pl,ns1.az.pl

tratwa.org Rank

Alexa Rank: 13018700
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tratwa.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,152
Daily Revenue: $25
Monthly Revenue $752
Yearly Revenue: $9,152
Daily Unique Visitors 2,307
Monthly Unique Visitors: 69,210
Yearly Unique Visitors: 842,055

tratwa.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Date Tue, 09 Aug 2016 20:16:03 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

tratwa.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
tratwa 10 1.11%
sale wroc?aw 1 0.22%
wolontariat Wroc?aw 1 0.35%
3 sektor 0 0.00%
organizacja pozarz?dowa 0 0.00%
kursy 1 0.09%
szkolenia 8 1.34%
zajezdnia 8 1.34%
praca 0 0.00%
sala prób 0 0.00%
dofinansowanie 0 0.00%
1% podatku 1 0.18%
organizacja po?ytku publicznego 1 0.57%

tratwa.org Traffic Sources Chart

tratwa.org Similar Website

Domain Site Title

tratwa.org Alexa Rank History Chart

tratwa.org aleax

tratwa.org Html To Plain Text

sale Wroc?aw, wolontariat Wroc?aw, kursy, szkolenia, 1% podatku, organizacja po?ytku publicznego - Stowarzyszenie Tratwa - Start Aktualne projekty: Id? Start Stowarzyszenie O nas Historia Sk?ad zarz?du Pracownicy i wolontariusze Statut Dane urz?dowe Pliki do pobrania Zapytania ofertowe Przetargi Wolontariat Forum Linki Aktualno?ci Wszystkie Centrum Paulińska Dolno?l?ska Sie? Doradztwa Pozarz?dowego Moje Miejsce NGO Partner Tandem PPM Zajezdnia Przetargi Wolontariat Zapytania Ofertowe Inne Projekty Zajezdnia D?bie / CKAiIL Animatorium Centrum Paulińska Dolno?l?ska Sie? Doradztwa Pozarz?dowego Partner Tandem PPM Zajezdnia Wolontariat EVS Ma?e Inicjatywy M?odzie?owe Centrum wolontariusz.org Archiwum Us?ugi U?yczanie sal Noclegi Organizacja imprez Szkolenia Szkolenia BHP Szkolenia z budowania partnerstw Szkolenia z animacji j?zykowej Szkolenia z emisji g?osu Szkolenie z metody PCM Warsztaty fotograficzne Animacja gimnastyk? i sportem Improwizacje teatralne Podstawowe techniki animacji Improwizacje kabaretowe Galeria Workcamps Powód? 2012 Szkolenia Partner Tandem Bratanki Zajezdnia Cyber-r?ka Lidera Dzień otwarty Zajezdni Kontakt Rewitalizacja Zajezdni D?bie Chcesz wiedzie? jak mo?na wype?ni? pustk? dzia?aniem? Zapraszamy na stron?, która przybli?y Ci projekt zwi?zany z Zajezdni? D?bie. Czytaj wi?cej Grill Party na Zajezdni 28 maja odby?y si? pierwsze Otwarte Mistrzostwa wroc?awskich organizacji pozarz?dowych w grillowaniu. Przekupna Komisja Smakoszy nie mia?a k?opotów z wy?onieniem zwyci?zcy - Fundacji "IntegrArte" Czytaj wi?cej Tratwa Meduzy WERNISA? MALARSTWA KAROLINY PO?PIECH I PAULINY SANECKIEJ 9 LIPCA 2016 roku godzina 18.00 PPM Zajezdnia Legnicka 65 Czytaj wi?cej M?odzie?owe Centrum Inicjatyw Prospo?ecznych "Moje miejsce" M?odzie?owe Centrum Postaw Prospo?ecznych ?Moje miejsce” to oferta przygotowana dla m?odych ludzi w wieku od 14 lat. Wchodz?c do naszego projektu b?dziesz móg? zrealizowa? swoje pomys?y, dowiesz si? jak rozwija? swoje pasje.Z ... Czytaj wi?cej U?yczamy sale! Pracownia Projektów Mi?dzykulturowych ?Zajezdnia” we Wroc?awiu u?ycza sale! Czytaj wi?cej Poszukujemy wolontariuszy! Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem krajowym i zagranicznym oraz poznaniem specyfiki pracy organizacji pozarz?dowych do wspó?pracy! Czytaj wi?cej Rozwiń ?agle z TRATW? Aktywizujemy i wzmacniamy organizacje pozarz?dowe. Wy?awiamy liderów, przekonujemy, o?mielamy do dzia?ania w NGO i dajemy im narz?dzia, by byli skuteczni. Wiemy, jak to zrobi?, bo nasi ludzie pracuj? w trzecim sektorze nawet 20 lat. Za?oga Tratwy pomaga te? w tym, co dla fundacji i stowarzyszeń najtrudniejsze. Staramy si?, by by?y one dla administracji i samorz?dów partnerami. ?eby urz?dy ch?tnie powierza?y zadania organizacjom, a te kompetentnie je realizowa?y. To jest mo?liwe. Rzucamy te? ko?o ratunkowe. Pomagamy stan?? na nogi. Nie tylko potrzebuj?cym, ale te? tym, którzy szukaj? swojego miejsca w ?yciu. Dzia?amy na Dolnym ?l?sku, ale nie tylko dla Dolno?l?zaków. W naszych projektach bior? udzia? Belgowie, Holendrzy, Niemcy, Austriacy, W?osi. Przyjd?, na Tratwie jest du?o miejsca! Kontakt ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wroc?aw Tel./fax (+48 71) 321 08 71 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie obs?ugi JavaScript. Godziny pracy biura: poniedzia?ek - pi?tek 09:00 - 15:00 Forum Zapraszamy do przy??czenia si? do forum internetowego TRATWA, które stanowi platform? wymiany informacji mi?dzy dzia?aczami wroc?awskich organizacji pozarz?dowych. Do??cz do Forum! Wolontariat Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wolontariatem krajowym i zagranicznym oraz poznaniem specyfiki pracy organizacji pozarz?dowych do wspó?pracy! Zostań wolontariuszem! Facebook Aktualno?ci Artyku? o Pracowni Projektów Mi?dzykulturowych i pomy?le na Zajezdni? D?bie 05 lipiec 2016 Kapitan naszej Tratwy - Robert Drogo? spotka? si? z Tomaszem Wysockim, dziennikarzem z redakcji wroclaw.pl. Na podstawie rozmowy powsta? artyku? o Pracowni Projektów Kulturowych ZAJEZDNIA i o planowanym Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych we Wroc?awiu. 01 lipiec 2016 Dzia?amy w Zajezdni D?bie 18 czerwiec 2016 Wernisa? - Tratwa Meduzy 10 czerwiec 2016 Festyn "Dzieciaki ?wi?tuj?" 02 czerwiec 2016 GRILL PARTY "naZajezdni" 30 maj 2016 TRATWA dla dzieci na Biskupinie 30 maj 2016 DZIE? SPO?ECZNEJ SUPER MOCY 29 maj 2016 Robert Drogo? we w?adzach Federacji 26 maj 2016 Grill Party "naZajezdni" 25 maj 2016 Wernisa? - Tratwa Meduzy 27 kwiecień 2016 Wernisa?e - Tratwa Meduzy Partnerzy Sponsorzy Stowarzyszenie O nas Historia Sk?ad zarz?du Pracownicy i wolontariusze Statut Dane urz?dowe Pliki do pobrania Zapytania ofertowe Przetargi Wolontariat Forum Linki Projekty PPM Zajezdnia Cyber-r?ka Lidera DSDP Partner Tandem Centrum Paulińska Mobilny Inkubator NGO Eurodesk Pracuj w organizacjach Moje Miejsce NGO Us?ugi U?yczanie sal Noclegi Organizacja imprez U?yczanie sprz?tu Szkolenia Rozliczanie projektów Budowanie partnerstw Animacja j?zykowa Komputerowe Emisja g?osu PCM BHP Centrum ds. Katastrof i Kl?sk ?ywio?owych "Tratwa". ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 Wroc?aw Tel./fax (71) 321 08 71 email: biuro@tratwa.org Godziny pracy biura: poniedzia?ek - pi?tek: 8:00 - 16:00 Copyright ? 2013 Stowarzyszenie TRATWA Informacje o plikach cookie Ta strona u?ywa plików Cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i mo?liwo?ci zmiany ustawień Cookies w przegl?darce. Czytaj wi?cej...

tratwa.org Whois

Domain Name: TRATWA.ORG